İnsan Eğitimle Doğmaz, Ama Eğitimle Yaşar

Bir ülkenin geleceğinin, insanlarının göreceğe eğitime bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Ankara Rehber Akademi’ nin eğitimdeki temel yaklaşımı Yaşam Boyu Eğitim’ dir. Eğitimde kurumsal olarak değerlerimiz şunlardır;
  • Sürekli öğrenen ve gelişen bir eğitim kurumu olmak.
  • Özverili ve nitelikli bir kadro ile çalışmak.
  • Öğrencilerimizin bireysel ilgilerini önemsemek.
  • En az bir yabancı dili etkili bir şekilde öğretmek.
  • Akademik başarı ile birlikte spor ve sanatta da başarılı bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin başarısı için tüm paydaşlarla işbirliği içinde olmak.
  • Ankara Rehber Akademi’li olma bilincine sahip olmak.
Ankara Rehber Akademi - Eğitim

Modern Sınıflar

Ankara Rehber Akademi öğrencilerine teknolojik tüm imkanları sunarak öğrenmeyi kolaylaştıran bir anlayışla eğitim verir.

Teknolojideki gelişim, eğitimin her alanını hızla etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu durum eğitimde yeni öğretim yaklaşımlarına zorunlu olarak ihtiyacı arttırmaktadır.

Tabiri caizse teknolojinin tam göbeğinde doğmuş, geleceğin dinamiklerini değiştirmeye namzet Z kuşağı çocuklarının yüksek beklentileri, yeni bir eğitmen kuşağı beklentisini de beraberinde getirmektedir.

Ankara Rehber Akademi tüm bu beklentilerin farkında olarak yeni eğitim modelleri geliştirmekte, sınıflarını tüm teknolojik imkanlarla donatmaktadır.

Slider-2

Önleyici Rehberlik Anlayışı

Ankara Rehber Akademi’ nin rehberlik anlayışı öğrencinin yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; her öğrencinin kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Ankara Rehber Akademi bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eder.

Öğrenmeyi Asla Bırakma

Ankara Rehber Akademi, yaşam boyu eğitimi, her yerde eğitim ve sürekli eğitim anlayışı ile eğitim olan her yerde faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur.

Okul öncesi, ortaöğretim, lise, sertifa programları gibi çok çeşitli eğitim alanlarında faaliyet gösteren Ankara Rehber Akademi’ nin eğitim her safhasında değişmez temel ilkeleri vardır. Bu temel ilkeler bizim ve paydaşlarımızın yol göstericisidir. Bu ilkeler şunlardır;

Özgüven

Sağlıklı bireylerin kendi potansiyellerinin farkında olması ve kendileri ile barışık olması gereğine inanarak öğrencilerimizi bu esas temel üzerinde yetiştiriyoruz.

Yardımlaşma

Geleneksel tabirle halden anlama, empati kurabilmenin önemine inanıyoruz. Bu anlayış ile tüm paydaşlarımızla karşılıklı olarak yardımlaşıyoruz.

Cesaret

Bilim ve aklın rehberliğinde düşüncelerini ifade edebilen özgür bireyler yetiştiriyoruz.

Hakkaniyet

Davranışlarında kendisinin ve başkalarının hak ve sorumluluklarını temel alan insaflı ve vicdanlı bireylerin yetiştirilmesine önem veriyoruz.

Hoşgörü

Farklılığın zenginlik olduğuna inanırız. Olaylara ve insanlara ön yargısız yaklaşmayı prensip edinir ve bu çerçevede bireyler yetiştiririz.

Sorumluluk

Öğrencilerimizin sorumluluk alabilmesi için ortam hazırlıyor ve sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda onları destekliyoruz.

Çevreye Duyarlılık

Öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal çevresinin farkında olmasını sağlamak üzere farkındalık eğitimleri vererek çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Yeniliğe Açıklık

Risk alabilme, yenilikleri benimseme ve ilk uygulayıcı olabilme cesaret ve kararlığını gösteren bireyler yetiştiriyoruz.