Küresel sermayenin en önemli sermayesi ``Yazılım``dır.

“Basitlik tüm karmaşıklığı ve detayı içinde barındırır.” Prensibi ile basit ama güçlü programlar üretiyoruz.

Küresel sermayenin en önemli kalemlerinden biri teknolojidir. Savunma sanayisi, tarım, sağlık gibi çek geniş yelpazede teknolojiniz yeteri kadar gelişmemişse Dünya’nın gerisinde kalmışsınız demektir. “Teknoloji” geniş bir anlam ifade etse de arka planda yer alan anahtar kelime “Yazılım” dır.

Bu sebeple Türkiye’ nin ekonomisi için katma değerli üretim yapabilmek ve rekabet gücü elde edebilmenin temeli yazılım sektöründedir. Ankara Rehber Akademi bu bilinçle Türkiye pazarında kendisine bir yer edinmenin yanında küresel olarak da adından söz ettirmek için çalışmalarını derinleştirerek devam etmektedir.

Dijital Öğrenim Çağı

Dünya değişiyor, öğrenciler de değişiyor. Bunca değişim içinde eğitim sisteminin de öğretmenlerinde değişmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz.

Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme sürecine etkin bir biçimde katılmasını sağlar. Eğitim yazılımlarında kullanılan animasyonlar, metinler, grafikler dikkat çekmesi bakımından çok önemlidir. Bu nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim alanında dijital sınıf projelerimizin yanında geleneksel zeka seviyesi tespitinin dışında yeni ve modern yazılımlar üretiyoruz. Biliyoruz ki öğrencinin seviyesi tam olarak ortaya konulmadan yapılacak eğitim faaliyetleri verimsiz olacaktır. Ankara Rehber Akademi özellikle eğitim alanındaki yazılımlara önem vermekte ve bu alanda kendisini her geçen gün geliştirmektedir.

Slider-3

Öncelikli hedefimiz eğitim yazılımları

Eğitim yazılımları Öğrencilerin seviyesine göre zorluk derecelerinde sunulmalıdır.

Eğitim yazılımlarımızın temel özellikleri aşağıdadır;

  • Planlama ve problem çözme becerisini artırmak
  • Yaratıcılık ve hayal gücünü arttırmak
  • Hatırlama yeteneğini artırmak
  • Görsel anlayışı geliştirmek
  • Düşünme yeteneğini geliştirmek
  • Konsantrasyonu arttırmak
  • Koordinasyonu geliştirmek
  • Zeka seviyesi tespitine göre öğretim modeli belirlemek