Danışmanlık

Mal ihracında KDV istisnası

Soru 1: Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin şartları nelerdir? Cevap 1: KDV Kanununun 12’nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir: Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir. Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük…

Devamını oku
Danışmanlık

Kasa Hesabı

I.GİRİŞ  Aralık ayı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler için dönem sonu işlemlerinin yapılarak işletmelerin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı aydır. Dönem sonu işlemlerinin doğru ve mevzuata uygun olarak yapılmasının, vergi matrahının doğru olarak hesaplanması yönüyle hem şirket hem de devlet açısından, işletme faaliyetleri neticesinde şirketin gerçek durumunun görülebilmesi ve doğru kararlar…

Devamını oku
Danışmanlık

Konkordato Nedir?

Ciddi anlamda ödeme güçlüğü çeken, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen yahut ödeyememe riski yüksek olan herhangi bir borçlu (gerçek yada tüzel kişi) borçlarını ödeyebilmek için borçların ödeme vadelerinde yahut tutarında tenzilat isteyerek olası bir iflastan kurtulmak için iflastan konkordato talep edebilir. Konkordato iflastan önceki bir müessesedir. Uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları…

Devamını oku
Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 50 çalışanı veya mali bilanço toplamı 25 milyon üzeri bulunan işletmeler kişisel veri topluyorlarsa Veri Sorumluları Siciline kayıt olma zorunlulukları bulunmaktadır. Kimler kişisel veri toplar. En başta e-ticaret siteleri, alış veriş firmaları, hasta kayıt işlemi yapan hastaneler, iş müracaat formu…

Devamını oku